שומרים על הפרטיות שלכם

מדיניות פרטיות 

כללי

רקיט בנקיזר (ניר איסט) בע"מ, ח.פ. 512790908 והחברות הקשורות שלה (“רקיט בנקיזר”) מכבדת את הפרטיות של כל אדם המבקר באתרי האינטרנט שלנו או המגיב לפרסומות האינטראקטיביות ולמסרים האחרים שלנו. הצהרת פרטיות זו מפרטת את המידע אותו רקיט בנקיזר תאסוף ואת השימוש שייעשה על ידה במידע זה. כמו-כן, הצהרה זו תנחה אותך כיצד לנהוג אם אינך מעונין באיסוף או שיתוף המידע האישי שלך כאשר אתה מבקר באתרי האינטרנט של רקיט בנקיזר או מגיב לפרסומות האינטראקטיביות ולמסרים האחרים שלנו.

הצהרת פרטיות זו כפופה לשינויים מצדנו ומשום כך אנו ממליצים כי תבדוק דף זה מדי פעם על מנת לוודא כי קראת והינך מסכים לנוסח המעודכן ביותר של הצהרת הפרטיות שלנו.

מידע אישי מזהה ומידע נוסף

רקיט בנקיזר לא תאסוף מידע אישי מזהה אודותיך (דהיינו, שמך, כתובתך, מספר טלפון או כתובת הדואר האלקטרוני שלך), אלא אם כן תמסור לנו פרטים אלה מרצונך.

כאשר תמסור לנו מידע אישי מזהה, אנו עשויים לשאול אותך אם ברצונך לקבל מאיתנו פרסומים עתידיים, כגון עדכונים, דוא"ל או מידע אחר. הינך רשאי להחליט שלא לקבל פרסומים אלה, על פי בחירתך.

כמו-כן, ייתכן כי רקיט בנקיזר תפנה אליך שאלות בעניין נטייתך המינית, ניסונך המיני, מצבך הזוגי, תחומי עניין בזוגיות וביחסי מין, ועוד (“מידע נוסף”)  – אינך חייב למסור נתונים אלה, אלא אם רצונך בכך. ככל שתמסור נתונים אלה, מהווה הדבר הסכמתך לשמירת הנתונים על ידי רקיט בנקיזר.

אם אינך מעוניין כי המידע האישי המזהה או המידע הנוסף שלך ייאסף, אנא אל תמסור לנו אותו. אם כבר מסרת לנו מידע כאמור וברצונך שנסיר אותו מרישומינו, אנא בקר בדף “צור קשר” באתר ובקש מאיתנו למחוק את המידע.

 רכישת מוצרים

האתר מציע אפשרות לרכישה מקוונת של מוצרים, כאשר לצורך רכישת מוצרים באמצעות האתר יש למסור נתוני כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות ופרטי התקשרות. מובהר, כי מכירת המוצרים ותפעול כל הקשור בכך לא נעשים על ידי רקיט בנקיזר אלא על ידי Netex ניו מדיה בע"מ ח.פ 514120237 מפעילת אתר הקניות BUY2 (להלן – “BUY2”), וכי תהיה לה גישה מלאה לכל המידע שיימסר לצורך הרכישה כאמור.

ביצוע רכישת המוצרים באמצעות האתר, ומסירת מידע על ידך במסגרת רכישת המוצרים, מהווה גם הסכמתך לשמירת מידע זה ונתוני רכישת המוצרים על ידך (סוג וכמות המוצרים הנרכשים, מועדי הרכישה, פרטי הנמען והמען למשלוח ועוד) על ידי רקיט בנקיזר ו/או מי מטעמה.

מאגר מידע

המידע האישי המזהה, המידע הנוסף, המידע הנמסר במסגרת רכישת מוצרים וכל נתון אחר שיימסר על ידך במסגרת שימושך באתר (“המידע”), יישמר במאגר מידע רשום ששמו דורקס רכישות ודיוור און ליין ומספרו _________ (טרם ניתן) (“מאגר המידע”).  בעלת המאגר הנה רקיט בנקיזר.

מסירת המידע על ידך והסכמתך למדיניות פרטיות זו מהווה גם הסכמה לשמירת המידע במאגר המידע. הנך מצהיר ומאשר כי כל מידע שהזנת ו/או שנאסף עליך באתר ולא ביקשת להסירו הנו מידע אשר מסרת לרקיט בנקיזר מרצונך ובהסכמתך.

לא חלה עליך חובה חוקית למסור את המידע והיא תלויה ברצונך החופשי ובהסכמתך.

המטרה לשמה נשמר המידע הנה לצורך, מתן שירות ללקוחות, קיום קשר עמך, ניהול מכירות, שיווק וגיוס לקוחות ובכלל זה לצורך ביצוע דיוור ישיר ומשלוח חומרים שיווקיים ו/או פרסומיים.

הנך לבקש להימחק מרשימת הדיוור ו/או ממאגר המידע בכפוף להוראות כל דין, באמצעות הדף “צור קשר” או במענה לדיוור ישיר שנמסר לך.

המידע לא יימסר לגורם כלשהו, אך הוא יוחזק בפועל על ידי ספקים חיצוניים של בעל המאגר להם נתונה גישה למאגר המידע:

  • חברת  Netex ניו מדיה בע"מ ח.פ 514120237 מפעילת אתר הקניות BUY2 (להלן – “BUY2”), תחזיק במידע הנמסר במסגרת מכירת המוצרים לשם ביצוע המכירות.
  • חברת קונימבו אינטראקטיב בע"מ, ח.פ. 51476428, תחזיק במידע לשם ניהולו ותפעולו השוטף של האתר ומתן שירות לבעלת המאגר בקשר עם האתר.

 

במידה ונבקש לחלוק מידע שלך עם גוף כלשהו, באופן החורג מן האמור לעיל, ניצור עימך קודם לכן קשר וניתן לך את האפשרות להסיר את המידע שלך ממאגר המידע שלנו, אלא כן כבר נתת  את הסכמתך לשימוש כאמור קודם לכן.

 

ילדים

לרקיט בנקיזר אין כל כוונה לאסוף מידע כלשהו ממי שטרם מלאו לו 18 שנים. במקרה בו ילד מסר לנו מידע אישי, מידע נוסף או מידע אחר כלשהו אודותיו – על ההורה או האפוטרופוס של הילד להיכנס לדף “צור קשר” שבאתר ולבקש למחוק את המידע מרישומינו.

 

מידע לא מזהה נאסף באופן אוטומטי

במקרים מסויימים, אנו עשויים לאסוף אודותיך מידע לא מזהה. מידע כאמור יכול שיכלול, למשל, את סוג דפדפן האינטרנט שאתה משתמש בו, סוג מערכת ההפעלה שאתה עושה בה שימוש ושם המתחם (domain) של האתר שממנו התחברת לאתר או לפרסומים שלנו. אנו עושים שימוש במידע זה על מנת להבין בצורה טובה יותר את תחומי העניין של לקוחותנו ועל מנת לשפר את שירותינו ואתרי האינטרנט שלנו.

 

התקנה אוטומטית של מידע על הכונן הקשיח של המחשב שלך

בזמן שאתה צופה באחד מהאתרים או הפרסומים שלנו, אנו נהיה רשאים להתקין מידע על המחשב שלך. מידע כאמור יותקן, למשל, בפורמט של “קוקי” (Cookie) או קובץ דומה. מטרת שמירת המידע היא לאפשר לנו להתאים את האתר או את הפרסומים בצורה טובה יותר לצרכיך והעדפותיך. רוב דפדפני האינטרנט, מאפשרים מחיקה של קוקיס מהכונן הקשיח של המחשב, חסימת קוקיס או קבלת התראה לפני התקנת קוקי. למידע נוסף אודות פונקציות אלה, אנא עיין בדף ההוראות או מסך העזרה בדפדפן שלך. לידיעתך, הסרת או חסימת קבצי קוקי עלולה להגביל את היקף השימוש באתר שלנו כך שלא תוכל להשתמש בו בצורה מלאה.

 

© 2015 כל הזכויות שמורות לרקיט בנקיזר (ניר איסט) בע"מ. ח.פ. 512790908. רח’ הנגר 6, הוד השרון.